FONDUL PENTRU MODERNIZARE

Tranziția către neutralitate climatică

Direcția Generală Ajutor de Stat și Fonduri Europene

Politica de confidențialitate și cookie - Parc Verde

Politica de confidențialitate și cookie

 

Prin vizitarea acestui website, acceptați condițiile de mai jos.

 

Platforma web www.parc-verde.ro („Parc Verde” sau „Site”-ul) este furnizată de societățile  Parc Fotovoltaic Ișalnița, Parc Fotovoltaic Tismana 1, Parc Fotovoltaic Rovinari, Parc Fotovoltaic Solarist Tismana 2 denumite in continuare “Societățile”, în calitate sa de proprietari, editori și producători ai acesteia, cu sediile principale situate în Targu-Jiu, Strada Victoriei, Nr. 22, Birou 1,2,3,4, Parter, Județul Gorj, adrese de e-mail: isalnita@parc-verde.ro, tismana1@parc-verde.ro, rovinari-est@parc-verde.ro, tismana2@parc-verde.ro.

Cele de mai jos nu se aplică în măsura în care încalcă legea în vigoare.

Depunem toate eforturile pentru a proteja confidențialitatea date dumneavoastră cu caracter personal prin respectarea normelor și reglementărilor în vigoare privind protecția datelor, inclusiv Regulamentul General (UE) 2016/679 privind Protecția Datelor(„GDPR”).

Această politică, alături de Termenii și Condițiile prezentului site web și toate documentele la care face referire această politică au rolul de a vă informa asupra datelor cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră sau pe care dumneavoastră ni le comunicați prin intermediul prezentului site web, precum și asupra modului în care vom prelucra aceste date. Vă rugăm să citiți cele de mai jos cu atenție pentru a înțelege opiniile și practicile noastre privind datele dumneavoastră cu caracter personal și modul de prelucrare a acestora.

 

1. Cine suntem?

Operatorul de date sunt Societățile, așa cum sunt prezentate mai sus. De asemenea, pe website-ul nostru puteți identifica si accesa informații Grupul OMV Petrom AICI .

 

2. Ce tipuri de date cu caracter personal prelucrăm, în ce scopuri și din ce motive?

În procesul de operare a prezentului site web, Societățile colectează anumite informații (“date cu caracter personal”) referitoare la persoane fizice identificate sau identificabile, date furnizate de utilizatorii prezentului site web în mod direct (ex. nume, prenume, adresă poștală, adresă de e-mail, număr de telefon) sau indirect (ex. adresă IP). Mai jos vă rugăm să găsiți informații legate de anumite scopuri în care prelucram date cu caracter personal pe baza motivelor legale indicate pentru fiecare dintre următoarele:

 

2.1. Navigare pe site-ul web. Utilizarea modulelor cookie

Atunci când vizitați site-ul nostru web, utilizăm module cookie pentru a colecta în mod automat informații tehnice pentru identificarea utilizatorului, precum adresa IP, tipul de browser de internet utilizat pentru a naviga pe site-ul nostru, sistemul de operare, numele sau gazda de domeniu prin care utilizatorul navighează pe site.

Principalul scop al modulelor cookie este de a vă oferi o mai bună experiență de navigare, dar și în scopuri de publicitate, pentru a vă oferi conținut adaptat intereselor și preferințelor dvs. Prin urmare, utilizăm module cookie pentru a vă oferi o experiență personalizată și relevantă de navigare pe site-ul nostru web și pentru a înțelege modul în care interacționați cu conținutul nostru publicitar.

Pentru mai multe informații privind utilizarea modulelor cookie pe acest site web și scopurile în care sunt utilizate acestea, dar și privind posibilitățile de a controla și/sau dezactiva aceste module, vă rugăm să consultați politica noastră privind modulele cookie.

 

2.2. Răspunsul la întrebări, solicitări sau reclamații

Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, precum nume și prenume, adresă de email, număr de telefon și orice alte informații sau detalii pe care ni le comunicați în corespondență pentru a răspunde întrebărilor, reclamațiilor sau solicitărilor dvs., în funcție de canalul de comunicare prin care ne contactați, astfel cum se descrie mai jos.

Atunci când vizitați site-ul nostru web, utilizăm anumite module cookie necesare pentru buna funcționare a site-ului.

Scop Temei juridic
Răspunsul la întrebări, reclamații sau solicitări prin corespondență electronică (e-mail) pe adresele de e-mail: isalnita@parc-verde.ro, tismana1@parc-verde.ro, rovinari-est@parc-verde.ro, tismana2@parc-verde.ro. Prelucrarea se întemeiază pe un interes legitim, care ne permite să oferim răspunsuri la întrebările, reclamațiile sau solicitările dvs

 

2.3. Campanii promoționale

Prelucrăm datele cu caracter personal colectate de la dvs. prin completarea formularelor de participare de pe site sau a unor formulare similare în scopul de a organiza campanii promoționale și/sau concursuri sau de a acorda premii câștigătorilor campaniilor promoționale, dar și de a analiza eficiența campaniilor noastre promoționale. Participarea dvs. la aceste campanii promoționale și/sau concursuri este voluntară. Prin urmare, dvs. sunteți cel care decide dacă ne oferiți date cu caracter personal prin completarea de formulare pe site-ul nostru sau de formulare similare pentru campanii promoționale sau concursuri.

Scop Temei juridic
a. Organizarea de campanii promoționale și/sau concursuri Interes legitim, executarea contractului cu dvs., consimțământ
b. Prelucrarea datelor câștigătorilor campaniilor promoționale în scopul acordării premiilor Interes legitim, consimțământ

 

2.4. Comunicări directe de marketing

Putem prelucra date cu caracter personal pentru a vă informa în legătură cu produse și servicii, oferte promoționale sau pentru abonarea la newsletter. Ca regulă generală, aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate în scopuri directe de marketing numai cu consimțământul dvs. și prin utilizarea canalelor de comunicare (email, sms etc.) pe care le-ați indicat în momentul oferirii consimțământului. Totuși, în cazul în care ne-ați comunicat adresa dvs. de email cu ocazia achiziționării unui produs sau serviciu al nostru, putem utiliza adresa de email, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare care ne permit să vă prezentăm comunicări comerciale privind produse sau servicii similare, pe baza interesului nostru legitim în această privință; într-un astfel de caz, în momentul obținerii adresei dvs. de email și ulterior, pentru fiecare mesaj comercial pe care vi-l trimitem, vă vom oferi opțiunea de a vă opune acestui tip de utilizare a adresei de email (dezabonare).

Scop Categorii de date prelucrate Temei juridic
a. Comunicări comerciale privind produse sau servicii similare Adresa de e-mail, nume, prenume, număr de telefon, furnizate cu ocazia achiziționării unui produs sau serviciu al companiei Interes legitim, consimțământ
b. Alte comunicări directe de marketing Cele furnizate de dvs. la momentul exprimării consimțământului, ex. nume și prenume, adresă de email, număr de telefon consimțământ

 

2.5. Sondaje, studii de evaluare a satisfacției clienților și feedback din partea clienților

Vom prelucra datele dvs. cu caracter personal atunci când decideți să participați la sondajele sau studiile noastre de piață, la studiile de evaluare a satisfacției clienților sau atunci când furnizați feedback privind produsele și serviciile noastre. Aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate în scopul de mai sus numai cu consimțământul dvs., având în vedere și interesul nostru legitim de a înțelege nevoile și așteptările clienților privind produsele și serviciile noastre. Participarea dvs. la aceste studii este voluntară. Prin urmare, rămâne la latitudinea dvs. să ne oferiți date cu caracter personal (nume și prenume, informații despre preferințe și obiceiuri de cumpărături sau alte date cu caracter personal pe care le puteți furniza) prin completarea formularelor de participare de pe site-ul nostru web sau a unor formulare similare puse la dispoziție pentru sondajele sau studiile respective.

Scop Temei juridic
Sondaje sau studii de piață, studii de evaluare a satisfacției clienților sau furnizarea de feedback privind produsele și serviciile noastre consimțământ, interes legitim

 

3. Încheierea și executarea contractelor

Compania prelucrează datele dvs. cu caracter personal furnizate in vederea încheierii și executării contractului cu dvs. sau cu compania al cărei reprezentant/persoană de contact sunteți. Totodată, pe durata relației contractuale comunicăm cu dvs. pentru a asigura buna derulare a relației comerciale.

Scop Temei juridic
Încheierea și executarea contractelor

Executarea contractului cu dvs. (persoană fizică) și realizarea de demersuri la cererea dvs pentru a încheia contractul,

Interesul legitim de a realiza activitatea noastră comercială în legatură cu încheierea și executarea contractelor și comunicarea cu partenerul contractual în acest scop, atunci când relația contractuală este stabilită cu compania al cărei reprezentant/ persoană de contact sunteți

 

4. Proces decizional automat și stabilirea automată a profilului

Datele cu caracter personal menționate aici nu fac obiectul proceselor decizionale automate, inclusiv stabilirea de profiluri.

 

5. Cui comunicăm datele dvs. cu caracter personal?

Pentru a îndeplini scopurile descrise mai sus, Compania utilizează serviciile mai multor contractori.

Unii dintre aceștia sunt operatori individuali de date, precum Google sau Facebook. Alți contractori au calitatea de împuterniciți ai noștri legat de prelucrarea datelor cu caracter personal.

O altă categorie de contractori sunt terți care nu prelucrează datele, dar le pot accesa în îndeplinirea propriilor atribuții sau în relațiile cu Compania, cum ar fi furnizori de servicii de întreținere, financiare sau de audit.

Datele cu caracter personal indicate mai sus mai pot fi puse la dispoziția unor terți în următoarele situații: (i) autorități publice, auditori sau instituții competente având competențe de a efectua inspecții asupra activității sau activelor companiei, care solicită companiei să furnizeze informații în temeiul obligației legale a acesteia. Astfel de autorități publice sau instituții pot fi ; (ii) pentru a îndeplini o cerință legală sau a proteja drepturile și activele companiei noastre sau ale altor entități sau persoane, precum instanțe de judecată; (iii) către achizitori terți, în măsura în care activitatea companiei va fi (total sau parțial) transferată, iar datele persoanelor vizate vor face parte din activele reprezentând obiectul tranzacției. În continuare, în scopurile de prelucrare prezentate mai sus, putem comunica datele dvs. cu caracter personal către companiile OMV Petrom SA și Complexul Energetic Oltenia

Persoanele și entitățile cărora le putem comunica date cu caracter personal sunt următoarele:

  1. a) În scopul navigării pe site și al utilizării modulelor cookie, putem transmite datele cu caracter personal către analiști și furnizori de motoare de căutare, pentru ca aceștia să poată oferi servicii de întreținere a site-ului nostru;
  2. b) Pentru a răspunde la întrebările, solicitările sau reclamațiile dvs., putem transmite datele dvs. cu caracter personal către furnizorii noștri de servicii (inclusiv de centre telefonice);
  3. c) Pentru organizarea și gestionarea campaniilor promoționale și analizarea eficienței acestora, putem transmite datele dvs. cu caracter personal către agenții de publicitate și marketing și agenții digitale sau de social media ori alți împuterniciți;
  4. d) Pentru comunicări de marketing direct, putem transmite date cu caracter personal către agenții de publicitate și agenții de marketing ori alți împuterniciți care transmit comunicările în numele nostru;
  5. e) Pentru efectuarea de sondaje, studii de piață, sondaje de evaluare a satisfacției clienților sau pentru obținerea de feedback din partea clienților pentru produsele sau serviciile noastre, putem comunica date cu caracter personal către furnizori de sondaje sau studii de piață / servicii de asistență pentru clienți.
  6. f) Pentru încheierea și executarea contractelor putem comunica datele dvs. către împuterniciți furnizori de servicii.

Datele de mai sus pot fi puse la dispoziția terților mai sus menționați precum și în anumite cazuri, la dispoziția companiile OMV Petrom SA și Complexul Energetic Oltenia.

 

6. Transferul datelor cu caracter personal în străinătate

În contextul operațiunilor descrise mai sus, datele dvs. cu caracter personal pot fi transferate în străinătate, în state ale Uniunii Europene (“UE”) sau din Spațiul Economic European (“SEE”).

Vă informăm că orice transfer efectuat de companie în stat membru UE sau SEE va respecta cerințele prevăzute de RGPD.

În cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate în state care nu oferă o protecție suficientă a prelucrării datelor cu caracter personal, vor fi încheiate contracte de garantare a respectării prevederilor legale.

 

7. Perioada de păstrare a datelor cu caracter personal

Vom păstra datele dvs. cu caracter personal numai pe perioada de timp necesară în scopurile de prelucrare prezentate mai sus și cu respectarea prevederilor legale în vigoare. În cazul în care Societățile consideră că au un interes legitim sau o obligație legală de a prelucra datele dvs. cu caracter personal în alte scopuri, veți fi informat în legătură cu acest aspect.

Considerăm că activitățile de prelucrare prezentate mai sus vor necesita stocarea datelor cu caracter personal pentru următoarele perioade:

Scop Durată
1. Navigare site și utilizarea modulelor cookie în acord cu Politica de cookies
2. Răspunderea la întrebări, solicitări sau reclamații ulterior, conform regulilor de arhivare și pentru protejarea intereselor legitime
3. Organizarea și gestionarea de companii promoționale, date cu caracter personal pe durata necesară gestionării reclamației și ulterior, conform regulilor de arhivare și pentru protejarea intereselor legitime
4. Comunicări directe de marketing Până la retragerea consimțământului/ dezabonare
5. Efectuarea de sondaje sau studii de piață, studii de evaluare a satisfacției clienților sau obținerea de feedback privind produsele și serviciile noastre Pe durata de timp necesară atingerii scopului sondajului, care va fi stabilită în funcție de proiectul de sondaj
6. Încheierea și executarea contractelor Pe durata executării contractului și ulterior conform regulilor de arhivare precum și pe durata termenului de prescripție al dreptului la acțiune

 

8. Procesarea datelor copiilor cu vârsta mai mică de 18 ani

Toate prelucrările de date cu caracter personal prezentate în acest document se referă exclusiv la persoanele care au vârsta de cel puțin 18 ani. Utilizarea sistemelor și a rezultatelor prelucrării este condiționată pentru minorii între 14 și 18 ani atât de acordul lor, cât și al părinților / tutorilor legali și interzisă pentru copiii sub 14 ani în afara cazului în care părinții / tutorii legali au exprimat ei înșiși consimțământul pentru astfel de prelucrări. În cazul în care au loc astfel de prelucrări în ciuda eforturilor noastre rezonabile de a le preveni, acestea vor înceta atunci când vom fi notificați că utilizatorii se află sub vârsta menționată mai sus.

 

9. Securitatea prelucrării datelor

Compania vă informează că evaluează și actualizează în mod constant măsurile de securitate implementate în scopul asigurării unei prelucrări sigure și securizate a datelor cu caracter personal.

 

10. Drepturile persoanelor vizate

În contextul prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:

  1. Dreptul de a accesa datele cu caracter personal prelucrate: aveți dreptul de a obține o confirmare dacă datele dvs. sunt prelucrate și, dacă răspunsul este afirmativ, de a primi acces la tipul de date cu caracter personal și la condițiile de prelucrare, prin adresarea unei cereri în acest scop către operatorul de date;
  2. Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal: aveți posibilitatea să solicitați, prin transmiterea unei cereri în acest scop la operatorul de date, corectarea datelor personale incorecte, completarea datelor incomplete sau ștergerea datelor cu caracter personal în următoarele cazuri (i) datele nu mai sunt necesare în scopul original (și nu există un scop legal nou), (ii) baza legală a prelucrării este consimțământul persoanei vizate, persoana vizată își retrage consimțământul, și nu există alte motive legale, (iii) persoana vizată își exercită dreptul de a obiecta, iar operatorul de date nu are alte motive pentru a continua prelucrarea, (iv) datele au fost prelucrate în mod ilegal, (v) ștergerea este necesară pentru conformitatea cu legislația UE sau română, sau (vi) datele au fost colectate în legătură cu serviciile de societatea informației oferite copiilor (după caz), cărora li se aplică cerințe specifice privind acordarea consimțământului;
  3. Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării: aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazurile în care: (i) considerați că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pe o perioadă care permite operatorului să verifice corectitudinea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegală, dar nu doriți să vă ștergem datele, ci doar să restricționăm utilizarea lor; (iii) în cazul în care operatorul de date nu mai are nevoie de datele dvs. în scopurile de mai sus, dar dvs. aveți nevoie de date pentru a stabili, exercita sau apăra un drept legal, sau (iv) ați obiectat împotriva prelucrării în așteptarea verificării dacă motivele legitime ale operatorului de date prevalează asupra celor ale persoanei vizate;
  4. Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrare atunci când prelucrarea are loc pe bază de consimțământ, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate până la acel moment;
  5. Dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor din motive legate de situația dvs. specifică, atunci când prelucrarea se bazează pe interes legitim, și de a obiecta în orice moment la prelucrarea datelor în scopuri directe de marketing, inclusiv stabilirea de profiluri;
  6. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv stabilirea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
  7. Dreptul la portabilitatea datelor, însemnând dreptul de a primi datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, și dreptul de a transmite aceste date altui operator, dacă prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. sau conform unui contract și se efectuează prin mijloace automate;
  8. Dreptul de a prezenta reclamații autorității de protecție a datelor și dreptul de adresare către o instanță de judecată competentă.

Drepturile de mai sus pot fi exercitate în orice moment. În cazul în care doriți să vă retrageți consimțământul acordat pentru scopuri de marketing direct, aveți posibilitatea să utilizați opțiunea de “dezabonare” disponibilă în mesajele de marketing.

 

11. Modificarea prezentei politici de confidențialitate

Prezenta politică de confidențialitate poate fi modificată și actualizată periodic de către companie, atunci când este necesar. Societățile vă vor informa în legătură cu toate modificările semnificative aduse prezentei politici și vă vor informa într-o manieră care permite confirmarea primirii lor, de exemplu prin utilizarea adresei de e-mail care ne-ați comunicat-o sau orice alt mijloc corespunzător de comunicare.

 

12. Contact

Orice întrebare privind aceste subiecte poate fi adresată operatorului de date la următoarea adresă:

Responsabilul cu Protecția Datelor, Petrom City, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, 013329 București, România, privacy@petrom.com

 

13. Politica privind modulele cookie

 

13.1 Ce sunt modulele cookie?

Un modul cookie este un pachet mic de date care salvează acest site în web browser-ul dumneavoastră, dacă permiteți acest lucru. Puteți refuza oricând utilizarea modulelor cookie în întregime din setările web browser-ului dumneavoastră și de asemenea să ștergeți modulele cookie deja existente.

 

13.2. Cum utilizăm modulele cookie?

Site-ul nostru web utilizează module cookie în următoarele scopuri:

  1. pentru a asigura buna funcționalitate a site-ului și a-i crește performanțele;

  1. pentru a reține acțiunile și preferințele utilizatorului

 

13.3. Cum controlăm modulele cookie?

Majoritatea browserelor suportă module cookie, dar utilizatorii își pot seta browserele pentru a le respinge și le pot șterge oricând doresc. Dacă nu folosiți modulele noastre cookie parte din conținutul, servicii și funcții pot să nu funcționeze.

 

13.4. Ce module utilizăm pe acest site web?

 

13.4.1. Module cookie strict necesare care sunt obligatorii pentru buna funcționare a site-ului nostru. Acestea includ, de exemplu, module cookie care vă permit să accesați zonele protejate ale site-ului nostru.

 

13.4.2. Module cookie analitice/de performanță, care permit să recunoaștem și să numărăm vizitatorii și să aflăm modul în care aceștia utilizează site-ul nostru. Aceste tipuri de module ne permit să ne îmbunătățim experiența de navigare a utilizatorilor de pe site-ul nostru, pentru ca aceștia să găsească mai ușor informațiile de care au nevoie.

Google

Societățile utilizează o gamă largă de servicii oferite de Google Ireland Limited, Strada Barrow, Dublin 4, Irlanda, care prelucrează de asemenea date în numele Societăţilor conform art. 28 GDPR. Scopul și domeniul de aplicare sunt descrise în detaliu în cele ce urmează.

Pentru scopul și sfera de prelucrare a datelor cu caracter personal de către Google și drepturile și posibilitățile dvs. de a modifica setările privind confidențialitatea, vă rugăm să consultați politica de confidențialitate a Google https://policies.google.com/privacy?hl=en-US.

În politica de confidențialitate Google, precum și în cea a Societăților, puteți găsi mai multe informații despre următoarele cookie-uri menționate.

Datele colectate de Google sunt evaluate în numele Societăţilor pentru a analiza modul de utilizare a site-ului nostru web. Potrivit Google, adresa IP (anonimizată) transmisă de browserul dvs. nu este contopită cu alte date Google. O fuziune se poate întâmpla numai în cazul în care adresa IP nu este transmisă într-un mod anonim și sunteți autentificat în contul dvs. Google.

Google Analytics este utilizat pe site-ul parc-verde.ro pentru a evalua utilizarea site-ului nostru, precum și pentru a optimiza prezența noastră online. În acest scop, Google utilizează Cookie-uri. Informațiile generate de cookie despre utilizarea site-ului web cum ar fi: tipul / versiunea browserului, sistemul de operare, pagina vizitată anterior, adresa IP, ora solicitării serverului sunt de obicei transferate pe un server Google și stocate acolo.

Societățile utilizează Google Ads pentru a colecta date despre activitățile dvs. care nu vă identifică în mod personal sau direct atunci când vizitați site-ul nostru web sau alte site-uri web și servicii online unde afișăm reclame. Aceste informații pot include conținutul pe care îl vizualizați, data și ora la care vizualizați conținutul, produsele pe care le achiziționați sau informații despre locația asociată cu adresa dvs. IP. Colectăm informații despre locul în care ați văzut anunțurile pe care le difuzăm și pe ce reclame ați făcut clic. Folosim informațiile pe care le colectăm pentru a vă furniza reclame mai relevante (activitate denumită „Retargeting”).

Societățile folosesc Google Tag Manager ca instrument de administrare etichetelor („tag-uri”) site-urilor web pe un tablou de bord. Etichetele sunt utilizate pentru urmărirea în marketing-ul online. Managerul de etichete în sine este un domeniu fără cookie și nu prelucrează date personale, deoarece este utilizat doar pentru a gestiona alte servicii de marketing Google în oferta noastră online. Tag Manager asigură declanșarea altor etichete, care pot colecta date. Cu toate acestea, Managerul de etichete nu accesează aceste date. În cazul în care a existat o dezactivare la nivel de domeniu sau cookie, dezactivarea rămâne pentru toate etichetele de urmărire, care sunt implementate prin intermediul Tag Manager.

Mai multe informații despre Cookie-urile utilizate pe site-ul nostru web, puteți găsi în Politica noastră privind cookie-urile încorporată în bannerul nostru Cookie.

Cookie-uri

Colectăm informații de la dvs. ca utilizator al site-ului nostru web prin utilizarea cookie-urilor pentru a face site-ul nostru web mai ușor de utilizat, mai eficient și mai sigur. Aceasta include adresa dvs. IP (anonimizată), tipul browserului, setările de limbă, sistemul de operare, tipul dispozitivului, numele domeniului, gazda domeniului, data și ora. Baza legală pentru aceasta este consimțământul dvs., pe care îl exprimați prin setările corespunzătoare ale browserului sau dispozitivului dvs., pentru a permite cookie-urile sau alegând setările respective din bannerul nostru Cookie. Acest consimțământ poate fi revocat oricând. Setarea Cookie-urilor este conform art. 6 para. 1 lit. f GDPR și se bazează, de asemenea, pe interesul nostru legitim, în măsura în care este absolut necesar din punct de vedere tehnic pentru a utiliza serviciile oferite la care aveți acces.

Mai multe informații despre utilizarea cookie-urilor de pe acest site web și scopurile acestora, precum și opțiunile dvs. de control sau blocare a cookie-urilor găsiți în bannerul nostru Cookie. În prezent, utilizăm următoarele cookie-uri:

Acest site utilizează cookie-uri. Folosim cookie-uri pentru a personaliza conținutul și anunțurile, pentru a oferi funcții de rețele sociale și pentru a analiza traficul. De asemenea, le oferim partenerilor de rețele sociale, de publicitate și de analize informații cu privire la modul în care folosiți site-ul nostru. Aceștia le pot combina cu alte informații oferite de dvs. sau culese în urma folosirii serviciilor lor.

Cookie-urile sunt mici fișiere de text ce pot fi utilizate de către site-urile web pentru a face utilizarea lor mai eficientă.

Legea stipulează că putem stoca cookie-uri pe dispozitivul dvs., în cazul în care ele sunt strict necesare pentru operarea acestui site. Pentru toate celelalte tipuri de cookie-uri avem nevoie de permisiunea dvs.

Acest site utilizează diferite tipuri de cookie-uri. Unele cookie-uri sunt plasate de către servicii părți terțe care apar pe paginile noastre.

Puteți, în orice moment, să modificați sau să vă retrageți acordul din Declarația privind modulele cookie de pe website-ul nostru.

Aflați mai multe despre cine suntem, cum ne puteți contacta și cum procesăm datele personale în Politica noastră de confidențialitate.

Când ne contactați în legătură cu consimțământul dvs., vă rugăm să precizați ID-ul

Consimțământul dvs. se aplică următoarelor domenii: parc-verde.ro

Starea dumneavoastră actuală: Respinge.

ID consimțământ: o0Fs7pL7q2hxuavDDi+AI5Va4C9hWCjxYKnPdUpsGezb/2CinLGNeg==

Dată consimțământ: luni, 3 aprilie 2023 la 11:43:44 EEST

Schimbați consimțământul dumneavoastră

Declarație cookie-uri actualizată ultima oară în data de 3/30/23 by Cookiebot:

Necesare (1)

Cookie-urile necesare ajută la a face un site utilizabil prin activarea funcţiilor de bază, precum navigarea în pagină şi accesul la zonele securizate de pe site. Site-ul nu poate funcţiona corespunzător fără aceste cookie-uri.

Denumire          Furnizor            Scop    Expirare            Tip

CookieConsent Cookiebot         Stores the user’s cookie consent state for the current domain      1 an      HTTP Cookie