FONDUL PENTRU MODERNIZARE

Tranziția către neutralitate climatică

Direcția Generală Ajutor de Stat și Fonduri Europene

Fondul pentru Modernizare - Parc Verde

70% din investițiile necesare
Parcului Fotovoltaic sunt finanțate
prin Fondul pentru Modernizare

Un proiect dezvoltat de
Susținut de

Despre Fondul
pentru Modernizare

În contextul legislativ european privind combaterea schimbărilor climatice și tranziția energetică se are în vedere creșterea nivelului de ambiție pentru reducerea emisiilor, creșterea ponderii surselor regenerabile de energie, a măsurilor de eficiență energetică și a nivelului de interconectivitate a rețelelor electrice.

Fondul pentru Modernizare este un instrument nou de finanțare ce contribuie la obiectivele Pactului Ecologic European prin sprijinirea unei tranziții corecte din punct de vedere social către o economie verde.

Cum funcționează
Fondul pentru Modernizare?

Fondul de Modernizare este destinat proiectelor de modernizare a sistemelor energetice şi îmbunătăţirii eficienţei energetice din statele membre cu un PIB pe cap de locuitor mai mic de 60 % din media Uniunii în 2013. Prin acest mecanism sunt sprijinite investițiile în producerea și utilizarea energiei electrice din surse regenerabile, eficiența energetică, stocarea energiei, modernizarea rețelelor energetice, inclusiv încălzirea centralizată, conductele și rețelele, precum și tranzitia corectă în regiunile dependente de carbon in 10 tari, respectiv: Bulgaria, Croația, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România și Slovacia.  

Fondul pentru Modernizare a fost instituit de Directiva (UE) 2018/410 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2018 de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea rentabilizării reducerii emisiilor de dioxid de carbon și a sporirii investițiilor în acest domeniu și a Deciziei (UE) 2015/1814, pentru sprijinirea investițiilor în modernizarea sistemelor energetice și îmbunătățirea eficienței energetice, inclusiv finanțarea proiectelor de investiții la scară mică, în concordanță cu obiectivele cadrului de politici ale Uniunii privind clima și energia pentru 2030 și cu obiectivele pe termen lung prevăzute în Acordul de la Paris. 

Fondul pentru Modernizare este constituit din veniturile obținute prin licitarea pe piață a 2% din totalul certificatelor alocate statelor membre prin schema EU-ETS pentru perioada 2021-2030. România are alocat un procent de 11,98% din totalul de 2 % din cantitatea totală de certificate alocate statelor membre prin schema EU-ETS pentru perioada 2021-2030, pe care o poate utiliza pentru finanțarea investițiilor, astfel cum este prevăzut în Anexa IIb la Directiva EU-ETS revizuită. 

Totodată, Directiva EU-ETS prevede posibilitatea ca statele membre beneficiare ale Fondul pentru Modernizare poată transfera total sau parțiale alocarea acordată cu titlu gratuit în temeiul art. 10c, precum și posibilitatea transferului total sau parțial al cuantumului certificatelor din Fondul de Solidaritate prevăzut la art. 10 alin. (2) lit. b). De această posibilitate s-au folosit state membre beneficiare, respectiv Croația, Cehia, Lituania, România și Slovacia. 

Sursa https://modernisationfund.eu/

Perioada de implementare
a Fondului pentru Modernizare
2021-2030