FONDUL PENTRU MODERNIZARE

Tranziția către neutralitate climatică

Direcția Generală Ajutor de Stat și Fonduri Europene

Parc Fotovoltaic Tismana 1 - Parc Verde

Activitățile principale
ale proiectului
PARC FOTOVOLTAIC TISMANA 1

Proiectarea și execuția unui parc fotovoltaic, cu o putere instalată de 128,3 MW, pe depozitele de zgură și cenușă aferente haldei interioare din cadrul carierei Tismana.

Un proiect dezvoltat de
Susținut de

PARC FOTOVOLTAIC
TISMANA 1 DINTR-O PRIVIRE

Denumire proiect

Construirea unui Parc Fotovoltaic pe Halda interioară din cadrul Tismana 1 – unitatea minieră de carieră Roșia – Rovinari -

Valoarea totală a proiectului este de 567.890.930 lei (echivalent în lei a 114.406.489 euro), din care valoarea maximă asigurată din Fondul pentru Modernizare este de 397.523.650 lei (echivalent în lei a 80.084.542 euro -70% din valoarea totală a Proiectului).

Localizare

Parcul fotovoltaic Tismana 1 va fi construit pe halda interioară Tismana 1 ale SE Rovinari din cadrul Carierei Tismana și va fi amplasat pe halda interioară a carierei, perimetrul de exploatare Tismana II, între cotele 192-220 m, longitudine 23,09 E, latitudine 44,94 N.

Activități principale ale proiectului

Activitate Dată începere Dată finalizare

1. Contract de finanțare

2022

2023

2. Proceduri de contractare
Lucrări de construcție

2023

2024

3. Execuție lucrări

2024

2025

  • Proiectare
  • Execuție lucrări
  • Punere în funcțiune

2024
2024
2025

2024
2025
2025

4. Comunicare, informare și publicitate

2023

2025

Indicatori tehnici de performanță ai investiției

Nr.
Crt
Denumire indicator Unitate de măsură Valoare țintă

1

Capacitate operațională instalată de producere a energiei din surse regenerabile

MWp

128

2

Reducerea gazelor cu efect de seră

tCO2/an

130.450

3

Producția medie de energie din surse regenerabile

MWh/an

148.577

Puterea instalată a
parcului Fotovoltaic Tismana 1

~128 MW