FONDUL PENTRU MODERNIZARE

Tranziția către neutralitate climatică

Direcția Generală Ajutor de Stat și Fonduri Europene

Termeni si conditii - Parc Verde

Termeni și condiții

 

Termeni și condiții privind utilizarea platformei web www.parc-verde.ro

 

Descrierea companiei

Vă invităm să citiți cu atenție acești Termeni și Condiții, precum și Politica privind protecția datelor cu caracter personal, care poate fi accesată aici, care reglementează activitatea de utilizare a prezentei platforme web, precum și relația noastră cu reprezentanții legali ai clienților sau potențialilor clienți.

Platforma web www.parc-verde.ro („Parc Verde” sau „Site”-ul) este furnizată de societatile  Parc Fotovoltaic Ișalnița, Parc Fotovoltaic Tismana 1, Parc Fotovoltaic Rovinari, Parc Fotovoltaic Solarist Tismana 2 denumite in continuare “Societatile”), în calitate lor de proprietari, editori și producători ai acesteia, cu sediile principale situate în Târgu-Jiu, Strada Victoriei, Nr. 22, Birou 1,2,3,4, Parter, Judetul Gorj, adrese de e-mail: isalnita@parc-verde.ro, tismana1@parc-verde.ro, rovinari-est@parc-verde.ro, tismana2@parc-verde.ro.

 

General

Utilizarea acestei platforme web implică acceptarea Termenilor și Condițiilor de mai jos. Recomandăm citirea cu atenție a acestora. Societățile își păstrează dreptul de a modifica aceste prevederi fără notificare prealabilă.

Prin vizitarea Site-ului nostru sunteți de acord să respectați și acceptați acești Termeni și Condiții, inclusiv acei termeni și condiții și politici suplimentare la care se face referire în acest document și/sau disponibile prin hyperlink. Dacă nu sunteți de acord cu respectarea Termenilor și Condițiilor, așa cum sunt prezentați în continuare, vă rugăm să nu folosiţi Site-ul, dar nu veți putea beneficia de serviciile pe care le punem la dispoziția clienților noștri.

Pentru folosirea în cele mai bune condiții a Site-ului, vă rugăm să citiți cu atenție Termenii și Condițiile.

Orice funcționalități sau instrumente nou-adăugate în Site vor fi, de asemenea, supuse acestor Termeni și Condiții. Puteți consulta în orice moment pe această pagină versiunea cea mai recentă a Termenilor și Condițiilor, accesând secțiunea „Termeni și Condiții”. Societățile își rezervă dreptul de actualiza, modifica sau înlocui acești Termeni și Condiții, comunicându-vă modificările intervenite atunci când dețineți un cont de client. Noii Termeni și Condiții vor intra în vigoare de la momentul publicării pe Site. Folosirea în continuare a Site-ului după comunicarea modificărilor înseamnă că sunteți de acord cu noii Termeni și Condiții. Când accesați secțiunea de Termeni și Condiții din Site, veți avea la dispoziție cea mai nouă variantă aplicabilă a acestora.

Termenii și Condițiile de folosire a Site-ului, cu actualizările ulterioare, sunt încheiați pe durată nedeterminată și sunt aplicabili pe întreaga perioadă în care utilizați Site-ul.

 

Aspecte generale și utilizări interzise

Nu aveți dreptul de a utiliza Site-ul în scopuri ilegale sau neautorizate și nici nu este permisă încălcarea, în utilizarea Site-ului, a legilor aplicabile din România și nici a drepturilor unor terțe persoane (inclusiv, dar fără a se limita la legile privind drepturile de autor și orice alte drepturi de proprietate intelectuală).

Este interzisă folosirea Site-ului sau a conținutului acestuia: a) în orice scopuri ilicite sau nelegale; b) pentru a solicita altor persoane să efectueze sau să participe la acte ilegale; c) pentru a hărțui, abuza, insulta, vătăma, defăima, calomnia, discredita, intimida sau discrimina în funcție de sex, orientare sexuală, religie, etnie, rasă, vârstă, origine națională, handicap sau orice alte asemenea criterii; d) pentru a prezenta informații false sau înșelătoare; e) pentru a colecta sau urmări neautorizat informațiile personale ale celorlalți; f) pentru a efectua trimiterea de mesaje spam, phishing, sau preluare neautorizată de date; g) în orice scop obscen sau imoral; sau h) pentru a interfera cu sau ocoli elementele de securitate ale Site-ului, ale altor site-uri sau a internetului. Ne rezervăm dreptul de a înceta furnizarea serviciilor către client și de a restricționa utilizarea Site-ului pentru încălcarea oricăreia dintre interdicțiile din această secțiune.

Site-ul nu este direcționat către nicio persoană din nicio jurisdicție în care, din orice motiv, publicarea sau disponibilitatea acestuia ar fi interzisă. Cei cărora le sunt aplicabile astfel de interdicții nu trebuie să acceseze Site-ul. Cei care accesează Site-ul fac acest lucru din proprie inițiativă și sunt responsabili pentru respectarea legilor sau reglementărilor locale în vigoare. În cazul în care situația este neclară, recomandăm clienților obținerea în prealabil a unei consultanțe juridice.

Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă, de către orice persoană, a conținutului materialelor prezentate pe Site, fără acordul scris prealabil al Societăților.

Este interzisă provocarea sau favorizarea breșelor de securitate informatică și/sau întreruperea comunicărilor din rețeaua de comunicații aparținând Societăților. Sunt de asemenea interzise activitățile care ar putea periclita securitatea site-ului web.

 

Drepturi de proprietate intelectuală

Societățile nu pretind drepturi de proprietate asupra conținutului introdus de dumneavoastră pe Parc Verde.

Orice conținut pus la dispoziție în Parc Verde, incluzând, dar fără a se limita la text, conținut software, video, muzică, sunet, grafică, fotografii, ilustrații, nume, logo-uri, mărci comerciale și alte materiale, atât in integralitatea lor, cât și elementele acestora (în continuare denumite colectiv ”Conținut“) sunt protejate prin drepturi de autor și/sau conexe, drepturi asupra mărcilor comerciale și / sau alte forme ale dreptului de proprietate. Conținutul include atât conținut deținut sau controlat de Societate, cât și conținutul deținut sau controlat de terți și care oferă licență Societății. Toate articolele individuale, rapoartele, precum și alte elemente care alcătuiesc Site-ul sau informațiile și/sau materialele publicate în Site pot reprezenta opere protejate prin drepturi de autor și/sau conexe. Prin utilizarea acestui Site, sunteți de acord să respectați toate drepturile noastre asupra Site-ului, precum și notificările sau restricțiile suplimentare privind drepturile asupra Conținutului accesat pe Site.

Totodată, sunteți de acord că nu puteți utiliza niciuna dintre mărcile comerciale sau denumirile comerciale ale Societăților fără consimțământul expres prealabil oferit în scris al acestora și recunoașteți că nu dețineți drepturi de proprietate cu privire la niciuna dintre aceste denumiri sau mărci comerciale. Sunteți de acord să notificați de îndată Societățile în scris în momentul în care v-a fost adus la cunoștință orice acces neautorizat sau utilizare a Site-ului de către orice parte sau orice pretenție conform căreia Site-ul sau orice conținut al acestuia încalcă orice drept de proprietate intelectuală, contractual, sau legal al oricărei părți.

Sunteți de acord să nu reproduceți, să nu copiați, să nu vindeți, sau exploatați nicio parte a Site-ului sau Site-ul în sine, și nici utilizarea Site-ului sau accesul la acesta, fără permisiunea scrisă a Societăților.

Prin utilizarea acestui Site, sunteți de acord că nu dobândiți niciun fel de drepturi sau licențe cu privire la Site și/ sau Conținut, cu excepția dreptului limitat de a utiliza Site-ul în conformitate cu acești Termeni și Condiții și de a accesa informații de pe Site conform termenilor stabiliți în această secțiune. În afară de prevederile enunțate în această secțiune, nu aveți dreptul de a copia, reproduce, recompila, decompila, dezasambla, reasambla, distribui, publica, afișa, efectua, modifica, încărca cu intenția de a crea opere derivate, transmite sau exploata în orice mod orice parte a acestui Site.

Totodată, sunteți de acord și garantați că nu veți:

  • copia, reproduce, modifica sau crea lucrări derivate din orice element al Site-ului;
  • dezasambla, modifica, decompila sau încerca în alt mod să determinați codul sursă de bază al Site-ului;
  • da acces în Site în contul tău unei terțe persoane;
  • întreprinde nicio acțiune în vederea distribuirii sau reproducerii Site-uluii; sau
  • întreprinde nicio acțiune care ar afecta funcționalitatea Site-ului, în totalitate sau în parte.

Nu aveți dreptul de a vinde, de a închiria, de a sub-autoriza sau de a furniza orice parte a Site-ului.

Dacă doriți informații despre obținerea permisiunii Societăților de a utiliza orice Conținut, vă rugăm să trimiteți cererea dumneavoastră. la adresa de email indicată în secțiunea 20 – Informații de contact.

 

Renunțarea la garanții. Limitarea răspunderii

În cazul în care decideți să utilizați Parc Verde veți face acest lucru în mod voluntar și pe propriul risc. Societăţile nu declară și nu garantează că utilizarea Site-ului va fi întotdeauna neîntreruptă, în timp util, sigură sau fără erori, întrucât astfel de evenimente pot apărea fără a fi cauzate de către noi. De asemenea, nu garantăm că rezultatele ce pot fi obținute din utilizarea Site-ului vor fi întotdeauna corecte.

Sunteți de acord cu faptul că, din când în când, putem elimina sau suspenda utilizarea Site-ului sau a serviciilor oferite pe perioade nedeterminate de timp în orice moment, uneori fără notificare prealabilă, din motive justificate pentru noi, cum ar fi, dar fără a se limita la, efectuarea mentenanței Site-ului. De asemenea, este posibil ca în cazuri de forță majoră sau caz fortuit, Site-ul să nu fie disponibil, situație în care, în condițiile legii, Societățile nu vor fi ținute responsabile pentru astfel de evenimente și întreruperi în oferirea serviciilor.

 

Despăgubirea Societăților

Sunteți de acord să despăgubiți și să exonerați de răspundere Societatea, angajații săi, reprezentanții, furnizorii și agenții săi (inclusiv, dar fără a se limita la filialele, asocierile în participațiune, angajații și furnizorii de servicii terțe) în cazul unei reclamații, acțiuni, cereri sau alte proceduri desfășurate împotriva Societăților, a angajaților, reprezentanților, furnizorilor sau agenților săi, de către o terță parte, prin suportarea costurilor, daunelor și cheltuielilor (inclusiv a taxelor juridice) aferente (actuale sau viitoare) de orice natură, directe sau indirecte, în măsura în care o astfel de reclamație, proces, acțiune sau altă procedură împotriva Societății, angajaților, reprezentanților, furnizorilor sau agenților acesteia se bazează pe sau apare în legătură cu:

  • utilizarea Site-ului de către dumneavoastră cu încălcarea Termenilor și Condițiilor;
  • pretenție conform căreia orice utilizare a Site-ului de către dumneavoastră: (a) încalcă orice drepturi de proprietate intelectuală sau orice drept al unei părți terțe; sau (b) este calomnioasă sau defăimătoare, dăunează sau cauzează prejudicii terților;
  • acțiune care duce la orice ștergere, adăugire, inserare, modificare sau utilizare neautorizată a Site-ului de către dumneavoastră; sau
  • orice denaturare sau încălcare a reprezentărilor sau garanțiilor făcute de dumneavoastră și prevăzute în acești Termeni și Condiții.

Referințele din această secțiune a Termenilor și Condițiilor referitoare la utilizarea de către dumneavoastră a Site-ului sunt considerate a include orice utilizare de către o terță parte, atunci când o astfel de terță parte accesează Site-ul utilizând contul tău.

 

Încetare

Termenii și Condițiile, cu modificările ulterioare, produc efecte până în momentul în care sunt denunțați și/sau reziliați de către dumneavoastră sau de către noi.

Puteți denunța Termenii și Condițiile în orice moment dacă nu mai doriți să utilizați Serviciile noastre, prin transmiterea unui e-mail la detaliile de contact din aceștia.

De asemenea, dacă, în opinia noastră exclusivă, nu ați respectat sau suspectăm că nu ați respectat oricare termen sau prevedere a Termenilor și Condițiilor, precum și dacă vă angajați în orice utilizare ilegală, necorespunzătoare sau interzisă, cum ar fi inginerie inversă asupra oricărui software din Site, avem dreptul să vă limităm sau anulăm accesul pe Site, în orice moment, fără transmiterea unei notificări prealabile și veți rămâne răspunzător pentru toate daunelor produse și datorate până la și inclusiv data limitării sau anulării accesul.

 

Protecția datelor cu caracter personal și utilizarea de cookies

Pentru a putea utiliza Site-ul, inclusiv, dar nelimitat la crearea contului și la achiziționarea serviciilor puse la dispoziție este necesară prelucrarea de către Societăți a unor date cu caracter personal care vizează persoanele fizice care au dreptul de a vă reprezenta legal sau care au fost împuternicite să vă reprezinte în relația cu Societățile. Datele cu caracter personal colectate vor fi prelucrate în conformitate cu Politica noastră privind protecția datelor, disponibilă aici.

Acest Site utilizează cookies. Pentru a afla mai multe detalii referitoare la cookies utilizate în Site, scopul acestora, precum și modalitatea de dezactivare, vă rugăm să accesați Politica privind cookies disponibilă aici.

 

Link-uri către terțe părți

Site-ul poate conține link-uri către alte site-uri sau alte surse, care nu sunt afiliate cu noi. Nu suntem responsabili pentru examinarea sau evaluarea conținutului sau acurateței acestora, iar Societățile nu sunt responsabile pentru niciun prejudiciu sau pierdere cauzată sau presupusă a fi cauzată de informațiile furnizate de site-urile sau de sursele spre care trimit aceste link-uri și nici pentru achiziționarea sau utilizarea de bunuri, servicii, resurse, conținut sau orice alte tranzacții efectuate în legătură cu site-uri ale unor terțe părți. Vă rugăm să citiți cu atenție termenii, politicile și practicile terțelor părți și să vă asigurați că le înțelegeți înainte de a vă angaja într-o tranzacție. Plângerile, reclamațiile sau întrebările referitoare la produsele terțe trebuie direcționate către terțele părți responsabile pentru acestea.

 

Erori, inexactități și/ sau omisiuni

Conținutul Site-ului a fost alcătuit cu cea mai mare atenție pentru afișarea corectă a datelor și respectarea acurateței informațiilor, astfel încât utilizarea Site-ului să reprezinte o experiență cât mai plăcută. Totuși, posibilitatea apariției unor erori nu poate fi înlăturată în totalitate, astfel că ocazional pot exista informații în Site sau în serviciile furnizate care pot conține erori tipografice, inexactități sau omisiuni, în ceea ce privește imaginile, caracteristicile etc., pentru care, în limita permisă de lege, Societatea nu garantează și nu își asumă responsabilitatea dacă informațiile disponibile în Site nu sunt întotdeauna exacte, complete, lipsite de erori sau actuale. Vom depune eforturile pentru a corecta erorile, inexactitățile sau omisiunile în cel mai scurt timp posibil.

 

Interdicția oricărei tentative de fraudă

Orice încercare de a accesa datele cu caracter personal ale unui utilizator, de a modifica conținutul Site-ului sau de a afecta funcționarea serverului care găzduiește Site-ul va fi considerată o tentativă de fraudare a Site-ului și vom întreprinde toate demersurile legale necesare pentru prevenirea și sancționarea fraudei respective.

 

Modificări ale Parc Verde

Sunteți de acord că Societățile au dreptul de a modifica în orice moment Conținutul, Site-ul sau specificațiile tehnice ale oricărei funcționalități sau aspect ale Parc Verde, la discreția exclusivă a Societăților, cu respectarea acestor Termeni și Condiții dacă modificarea conduce la o modificare și a acestor Termeni și Condiții. În plus, acceptați faptul că astfel de modificări pot duce la imposibilitatea accesării temporare a Site-ului și că Societățile au dreptul de a înceta operarea acestui Site.

De asemenea, putem să oferim în viitor servicii și/sau funcționalități noi prin intermediul Site-ului (inclusiv, lansarea de instrumente și resurse noi). Respectivele funcționalități și/sau servicii noi vor face, de asemenea, obiectul acestor Termeni și Condiții.

 

Independența termenilor și renunțarea la drepturi

În cazul în care una dintre dispozițiile acestor Termeni și Condiții se consideră a fi nelegală, nulă sau neaplicabilă de către orice instanță de judecată competentă, nulitatea unei astfel de prevederi nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi ale acestor Termeni și Condiții, care rămân în vigoare.

Neexercitarea sau neexecutarea oricărui drept prevăzut de lege sau a oricărei prevederi a acestor Termeni și Condiții nu va constitui o renunțare la respectivul drept sau la respectiva prevedere.

Acești Termeni și Condiții și orice politici, reguli de operare sau condiții comerciale menționate de noi în Site, în comunicările transmise în legătură cu serviciile oferite prin intermediul Site-ului, constituie întregul acord și întreaga înțelegere contractuală dintre dumneavoastră și Societățile și guvernează utilizarea de către dumneavoastră a Site-ului, înlocuind orice acorduri, comunicări și propuneri anterioare sau actuale, verbale sau scrise, dintre dumneavoastră și Societățile (inclusiv, dar fără a se limita la, orice versiuni anterioare ale Termenilor și Condițiilor).

Nimic din acești Termeni și Condiții nu are ca scop conferirea oricărei terțe părți (fie că este menționată în acești Termeni și Condiții prin nume, formă de organizare, descriere sau în alt mod) orice beneficiu sau drept în legătură cu Termenii și Condițiile.

 

Litigii. Legea aplicabilă

Acești Termeni și Condiții și orice acorduri separate, aduse expres la cunoștință, prin care vă furnizăm serviciile, sunt guvernate de și interpretate în conformitate cu legile din România.

 

Informații de contact

Întrebările cu privire la acești Termeni și Condiții trebuie transmise la adresa Târgu-Jiu, Strada Victoriei, Nr. 22, Birou 1, 2, 3, 4, Parter, Județul Gorj, adrese de e-mail: isalnita@parc-verde.ro, tismana1@parc-verde.ro, rovinari-est@parc-verde.ro, tismana2@parc-verde.ro. În cazul oricărei reclamații adresate în scris la detaliile de contact indicate mai sus, legate de acești Termeni și Condiții sau de utilizarea Site-ului, vom depune toate eforturile pentru a vă răspunde în cel mai scurt timp, prin același canal de comunicare prin care ne-ați contactat sau prin altul indicat de dumneavoastră. Puteți să ne sesizați la aceleași detalii de contact și cu privire la orice activități cu aparență nelegală sau neconformă pe care le sesizați cu privire la Site-ul nostru și la activitățile utilizatorilor.

Ultima actualizare a acestor Termeni și Condiții a avut loc la data de 03.05.2023