FONDUL PENTRU MODERNIZARE

Tranziția către neutralitate climatică

Direcția Generală Ajutor de Stat și Fonduri Europene

Parc Fotovoltaic Rovinari - Parc Verde

Activitățile principale
ale proiectului
PARC FOTOVOLTAIC ROVINARI

Proiectarea și execuția unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de 110 MW pe depozitele de zgură și cenușă aferente haldei interioare Rovinari.

Un proiect dezvoltat de
Susținut de

PARC FOTOVOLTAIC
ROVINARI DINTR-O PRIVIRE

Denumire proiect

Construirea unui Parc Fotovoltaic pe Halda Rovinari Est - unitatea minieră de carieră -

Valoarea totală a proiectului este de 516.684.191 lei (echivalent în lei a 104.090.453 euro), din care valoarea maximă asigurata din Fondul pentru Modernizare este de 361.678.933 lei (echivalent în lei a 72.863.317 euro-70% din valoarea totală a Proiectului).

Localizare

Parcul fotovoltaic Rovinari Est ale SE Rovinari va fi construit pe halda interioară Rovinari Est ale SE Rovinari. Parcul fotovoltaic se află la cca 4,5 Km distanță de Termocentrala Rovinari.

Activități principale ale proiectului

Activitate Dată începere Dată finalizare

1. Contract de finanțare

2022

2023

2. Proceduri de contractare
Lucrări de construcție

2023

2024

3. Execuție lucrări

2024

2025

  • Proiectare
  • Execuție lucrări
  • Punere în funcțiune

2024
2024
2025

2024
2025
2025

4. Comunicare, informare și publicitate

2023

2025

Indicatori tehnici de performanță ai investiției

Nr.
Crt
Denumire indicator Unitate de măsură Valoare țintă

1

Capacitate operațională instalată de producere a energiei din surse regenerabile

MWp

110

2

Reducerea gazelor cu efect de seră

tCO2/an

109.914

3

Producția medie de energie din surse regenerabile

MWh/an

125.186

Puterea instalată a
parcului Fotovoltaic Rovinari

~110 MW