FONDUL PENTRU MODERNIZARE

Tranziția către neutralitate climatică

Direcția Generală Ajutor de Stat și Fonduri Europene

Parc Fotovoltaic Ișalnița - Parc Verde

Activitățile principale
ale proiectului
PARC FOTOVOLTAIC IȘALNIȚA

Proiectarea și execuția unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de 85 MW pe depozitele de zgură și cenușă situate în localitatea Ișalnița, județul Dolj.

Un proiect dezvoltat de
Susținut de

PARC FOTOVOLTAIC
IȘALNIȚA DINTR-O PRIVIRE

Denumire proiect

Construirea unui Parc Fotovoltaic pe depozitele închise de cenușă și de zgură ale SE Ișalnița

Valoarea totală a Proiectului este de 378.893.987 lei (echivalent în lei a 76.331.437 euro), din care valoarea maximă asigurată din Fondul pentru Modernizare este de 265.225.791 lei (echivalent în lei a 53.432.006 euro -70% din valoarea totală a Proiectului).

Localizare

Parcul fotovoltaic Ișalnița va fi construit pe Depozitele de zgură și cenușă mal stâng și mal drept râul Jiu, situate în localitatea Ișalnița, județul Dolj, longitudine 23,69 E, latitudine 44,38 N.

Depozitele aparțin Termocentralei Ișalnița și sunt situate la cca. 2,5 km distanță de aceasta.

Activități principale ale proiectului

Activitate Dată începere Dată finalizare

1. Contract de finanțare

2022

2023

2. Proceduri de contractare
Lucrări de construcție

2023

2024

3. Execuție lucrări

2024

2025

  • Proiectare
  • Execuție lucrări
  • Punere în funcțiune

2024
2024
2025

2024
2025
2025

4. Comunicare, informare și publicitate

2023

2025

Indicatori tehnici de performanță ai investiției

Nr.
Crt
Denumire indicator Unitate de măsură Valoare țintă

1

Capacitate operațională instalată de producere a energiei din surse regenerabile

MWp

85

2

Reducerea gazelor cu efect de seră

tCO2/an

88.735

3

Producția medie de energie din surse regenerabile

MWh/an

101.065

Puterea instalată a
parcului Fotovoltaic Ișalnița

~85 MW