FONDUL PENTRU MODERNIZARE

Tranziția către neutralitate climatică

Direcția Generală Ajutor de Stat și Fonduri Europene

Parc Fotovoltaic Solarist Tismana 2 - Parc Verde

Activitățile principale
ale proiectului
PARC FOTOVOLTAIC SOLARIST TISMANA 2

Proiectarea și execuția unui parc fotovoltaic, cu o putere instalată de 131,67 MW, pe depozitele de zgură și cenușă aferente haldei interioare din cadrul carierei Tismana 2 – E.M.C. Roșia-Rovinari.

Un proiect dezvoltat de
Susținut de

PARC FOTOVOLTAIC SOLARIST
TISMANA 2 DINTR-O PRIVIRE

Denumire proiect

Construirea unui Parc Fotovoltaic pe Halda interioara Tismana 2 - unitatea minieră de carieră Roșia -Rovinari -

Valoarea totală a proiectului este de 572.613.097 lei (echivalent în lei a 115.357.810 euro), din care valoarea maximă asigurata din Fondul pentru Modernizare este de 400.829.168 lei (echivalent în lei a 80.750.467 euro -70% din valoarea totală a Proiectului).

Localizare

Parcul Fotovoltaic Solarist Tismana 2 va fi construit pe halda interioară din Tismana – EMC Roșia – Rovinari. Parcul fotovoltaic este situat în cadrul Carierei Tismana, Halda interioară Tismana II, longitudine 23,12 E, latitudine 44,93 N.

Activități principale ale proiectului

Activitate Dată începere Dată finalizare

1. Contract de finanțare

2022

2023

2. Proceduri de contractare
Lucrări de construcție

2023

2024

3. Execuție lucrări

2024

2025

  • Proiectare
  • Execuție lucrări
  • Punere în funcțiune

2024
2024
2025

2024
2025
2025

4. Comunicare, informare și publicitate

2023

2025

Indicatori tehnici de performanță ai investiției

Nr.
Crt
Denumire indicator Unitate de măsură Valoare țintă

1

Capacitate operațională instalată de producere a energiei din surse regenerabile

MWp

132

2

Reducerea gazelor cu efect de seră

tCO2/an

133.140

3

Producția medie de energie din surse regenerabile

MWh/an

151.640

Puterea instalată a
parcului Fotovoltaic Solarist Tismana 2

~131 MW